Päijät-Hämeen Psykologiyhdistys on…

Päpsy eli Päijät-Hämeen Psykologiyhdistys on toiminut Suomen Psykologiliiton alueyhdistyksenä vuodesta 1978. Jäseniä Päpsyssä on  144 (tilanne 1.1.2017). Varsinaisia jäseniä on 122, kaksoisjärjestäytyneitä 1, eläkeläisjäseniä 20 ja opiskelijajäseniä 1. Päpsyn jäsenmäärä on 2.0% liiton jäsenmäärästä. Eniten jäseniämme on töissä lasten ja nuorten parissa, kouluissa sekä perheneuvolassa.  Myös aikuisten mielenterveystyö sekä erikoissairaanhoidossa että perusterveydenhuollossa ovat suuria sovellusaloja.

Päpsyyn ovat tervetulleita kaikki Päijät-Hämeessä asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat.

Päpsyn tehtäviin kuuluu tarjota alueen psykologeille virkistystä, koulutusta ja tietoa. Tiedotuskanavina toimivat sähköposti ja sähköpostitse muutaman kerran vuodessa ilmestyvä Päpsy Bulletin, yhdistyksen facebook-ryhmä (Päpsy – Päijät-Hämeen Psykologiyhdistys) sekä kotisivut. Päpsyn toimintaa organisoi tällä hetkellä 5 jäsenestä koostuva johtokunta, joka kokoontuu kuukausittain.