Päpsy

Päpsy

Päijät-Hämeen Psykologiyhdistys on…

Päpsy eli Päijät-Hämeen Psykologiyhdistys on toiminut Suomen Psykologiliiton alueyhdistyksenä vuodesta 1978. Jäseniä Päpsyssä on 148 (tilanne 7.1.2021). Varsinaisia jäseniä on 127, kaksoisjärjestäytyneitä 1, eläkeläisjäseniä 17. Päpsyn jäsenmäärä on 2,0 % liiton jäsenmäärästä. Jäsenemme koostuvat niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin puolella työskentelevistä psykologeista. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) on kuitenkin alueemme suurin työllistäjä. Päpsyyn ovat tervetulleita kaikki Päijät-Hämeessä asuvat tai työskentelevät psykologit ja psykologian opiskelijat.

Päpsyn tehtäviin kuuluu tarjota alueen psykologeille virkistystä, koulutusta ja tietoa ajankohtaisista aiheista ja edunvalvonnasta, sekä innostaa jäsenistöämme vaikuttamaan psykologien asemaan työyhteisöissään. Tiedotuskanavina toimivat sähköposti ja sähköpostitse muutaman kerran vuodessa ilmestyvä Päpsy Bulletin, yhdistyksen facebook-ryhmä (Päpsy – Päijät-Hämeen Psykologiyhdistys) on avoin kaikille Päpsyn jäsenille sekä oiva paikka avoimelle keskustelulle ja virkistystoiminnan pohtimiselle. Päpsyn kotisivuilta voit seurata ajankohtaisia Päpsy-kuulumisia sekä tutustua johtokunnan jäseniin (www.papsy.fi). Päpsyn toimintaa organisoi tällä hetkellä seitsemästä jäsenestä koostuva johtokunta, joka kokoontuu kuukausittain.

Mikäli mieleesi tulee psykologien asemaan tai edunvalvontaan liittyviä kysymyksiä tai ideoita liittyen koulutus- tai virkistäytymistoimintaan alueemme psykologien tarvetta ajatellen, ota rohkeasti yhteyttä niin ruvetaan tuumasta toimeen !